VESTI

DEFINITIVAN PROGRAM PUTOVANJA ZA PROVANSU
14.04.2017.
Italija— Azurna obala- Provansa
23.04.-30.04. 2017
1.dan 23.04.
Polazak iz Subotice u dogovoreno vreme sa parkinga Otvorenog univerziteta . Dolazak u Vicencu . Smestaj u hotel Poseta vinariji ...

opširnije

Izvestaj Aktiva pedijatrije
07.12.2016.Izveštaj o radu pedijatrijskog aktiva za 2016. godinu

Članovi pedijatrijskog aktiva prisustvovali su brojnim predavanjima , sekcijama i kongresima.

Prim.dr sci.med. Momčilo Pavlović dobio je nagradu za izuzetan doprinos u medicinskom ...

opširnije

Izvestaj Aktiva onkologa
07.12.2016.
Izveštaj Aktiva onkologa za 2016. godinu
Aktiv onkologa u 2016. godini je bio izuzetno aktivan.
Učestvovali smo na UMOS (Udruženje medikalnih onkologa) konferencijama, februara 2016. sa temom: Novine u terapiju karcinoma pluća i junu 2016. sa temom: Dijagnostika i lečenje karcinom ...

opširnije