VESTI

Izveštaj Aktiva fizijatara
29.11.2016.

Izveštaj Aktiva fizijatara Opšte bolnice Subotica za 2016. Godinu
Članovi Aktiva su tokom 2016. godine prisustvovali predavanjima u okviru KME koja su organizovana u našoj podružnici i Novom Sadu kao i Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem ...

opširnije

Izveštaj Aktiva psihijatara
29.11.2016.
IZVEŠTAJ O RADU AKTIVA PSIHIJATARA DLV SLD PODRUŽNICE SUBOTICA U 2016. GODINI
02.02.2016 - Psihijatrijska sekcija-Novi Sad
Dr Vasković N. Dr Špirta D. Dr. Kolesar B.

21.04.2016- Bolesti zavisnosti-međudržavni sastanak ...

opširnije

Svečana Skupština DLV SLD Podružnica Subotica
21.11.2016.
Poštovane koleginice i kolege,
obaveštavam Vas da će se u prostorijama Podružnice DLV SLD Subotica održati Godišnja Skupština 15.12.2016. godine ( četvrtak ) sa početkom u 20 sati.