VESTI

Izvestaj Aktiva pedijatrije
07.12.2016.Izveštaj o radu pedijatrijskog aktiva za 2016. godinu

Članovi pedijatrijskog aktiva prisustvovali su brojnim predavanjima , sekcijama i kongresima.

Prim.dr sci.med. Momčilo Pavlović dobio je nagradu za izuzetan doprinos u medicinskom ...

opširnije

Izvestaj Aktiva onkologa
07.12.2016.
Izveštaj Aktiva onkologa za 2016. godinu
Aktiv onkologa u 2016. godini je bio izuzetno aktivan.
Učestvovali smo na UMOS (Udruženje medikalnih onkologa) konferencijama, februara 2016. sa temom: Novine u terapiju karcinoma pluća i junu 2016. sa temom: Dijagnostika i lečenje karcinom ...

opširnije

Izveštaj Aktiva fizijatara
29.11.2016.

Izveštaj Aktiva fizijatara Opšte bolnice Subotica za 2016. Godinu
Članovi Aktiva su tokom 2016. godine prisustvovali predavanjima u okviru KME koja su organizovana u našoj podružnici i Novom Sadu kao i Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem ...

opširnije